search slide
search slide
pages bottom

Kredyt inwestycyjny dla firm

Kredyt inwestycyjny dla firm

Przedsiębiorstwo, aby funkcjonowało na rynku musi rozpoczynać inwestycje. Część z nich dotyczy produkcji nowego asortymentu, działalności rozwojowej, a część modernizacji posiadanych maszyn i urządzeń. Bez względu jednak na ich charakter zazwyczaj finansowane są za pomocą kredytu zaciąganego w banku zwanego kredytem inwestycyjnym. Jest to zobowiązanie finansowe zaciągane przez firmy na rzecz pokrycia kosztów związanych z wydatkami inwestycyjnymi. Nie może być on wykorzystany na regulowanie bieżących wydatków, a jedynie tych, które dotyczą inwestycji. Decyzja kredytowa banku w tym zakresie związana jest z opłacalnością przedsięwzięcia. Istotne jest, aby firma była wypłacalna, a także aby na skutek realizowanej inwestycji zwiększyły się jej zyski. Bank oprócz standardowych druków wypełnianych podczas ubiegania się o kredyt wymaga w tym przypadku również biznesplanu. Dokument ten przedstawia wszystkie aspekty planowanej inwestycji wraz z jej kosztami, przewidywanymi przychodami, a także terminami realizacji poszczególnych jej etapów.

Tagi wpisu: , .

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>