search slide
search slide
pages bottom

Organizacja ucząca się

Organizacja ucząca się

Model organizacji uczącej się pokazuje, że doskonalenie, jak również kształcenie danego pracownika jest rozpatrywane, jako wewnętrzny wymóg każdego przedsiębiorstwa. Model ten koncentruje się głównie na tym, aby zarówno wszyscy pracownicy indywidualni, jak również kierownicy liniowi, byli w całości odpowiedzialni za swój indywidualny rozwój. W rolę ich doradców mają się wcielać ówcześni instruktorzy każdego szkolenia. Organizacja ucząca się to przedsiębiorstwo, które stara się w całości wykorzystać potencjał nie tylko jednostek indywidualnych, ale również grup w taki sposób, aby odpowiednio zaspokoić ich potrzeby i wygórowane ambicje. Organizacje uczące się dążą również do tego, by doszło do wyeliminowania czynników blokujących i opóźniających uczenie się. Jak się okazuje, po przyjrzeniu się naszej gospodarce, coraz częściej spotyka się przedsiębiorstwa, które stawiają na naukę i rozwój swojego personelu. Jest to ważne, bo każdy pracownik wie, że może liczyć na swoje przedsiębiorstwo w zakresie szkoleń i doskonalenia, ale wie też że medal ma dwie strony i że za to szkolenie będzie musiał się swojemu pracodawcy odwdzięczyć.

Tagi wpisu: , .

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>