search slide
search slide
pages bottom

Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce

Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce

Małe i średnie przedsiębiorstwa pomimo zatrudniania niewielkiej liczby osób są dla gospodarki bardzo ważne, gdyż to właśnie na ich działalności opiera się jej dobrobyt. Sektor MSP posiada niezwykle duży wkład w kształtowanie Produktu Krajowego Brutto, pozwala również na zmniejszenie bezrobocia oraz wzrost dochodów społeczeństwa. Jedno małe przedsiębiorstwo nie wnosi wielkich zmian, lecz wszystkie razem mają bardzo duży wpływ, zwłaszcza, ze w skali krajowej stanowią one aż 98% ogółu firm działających na terenie Polski. Dlatego też coraz więcej programów rządowych jak również pochodzących z Unii Europejskiej jest skierowanych na pomoc dla małych i średnich firm. Ich sprawne działanie pomaga nie tylko na poprawę najważniejszych wskaźników makroekonomicznych, lecz również na wzbogacenie lokalnej społeczności oraz walkę z ubóstwem. Niestety siła przebicia nowopowstałych firm z sektora MSP jest bardzo niska, dlatego też warto, aby przedsiębiorcy chętniej korzystali z usług doradczych wyspecjalizowanych firm zajmujących się doradztwem biznesowym.

Tagi wpisu: , .

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>