search slide
search slide
pages bottom

Czym jest ekonomia

Czym jest ekonomia

Termin ekonomia jest powszechnie wykorzystywany przez społeczeństwo. Często spotykamy go w różnego rodzaju przekazach medialnych oraz codziennym życiu. Często jednak nie jesteśmy w stanie zdefiniować tego pojęcia i ściśle określić czym jest ekonomia. Próbując zdefiniować to pojęcie musimy skorzystać z naukowych definicji i często niejasnych dla przeciętnych ludzi pojęć. Najprościej jednak ujmując ekonomia jest taką dziedziną nauki, która zajmuje się badaniem procesów związanych z produkcją, dystrybucją i konsumpcją dóbr. Ekonomia dzieli się na dwa główne działy, którymi są mikroekonomia i makroekonomia. Każdy z nich obejmuje odmienne aspekty i zjawiska naszego życia. Mikroekonomia skupia się szczególnie na ekonomi w mniejszym ujęciu. Bada pewien wycinek całej rzeczywistości, np. bada konkretne gospodarstwa domowe lub przedsiębiorstwa pod względem ich samodzielnego działania na rynku oraz ich wzajemne współdziałanie. Makroekonomia ma na celu badanie zjawisk obejmujących całą gospodarkę.

Tagi wpisu: , .

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>