search slide
search slide
pages bottom

Outsourcing rozwiązaniem dla braków kadrowych w firmie

Outsourcing rozwiązaniem dla braków kadrowych w firmie

Wiele firm produkcyjnych nie posiada przez cały rok takiej samej liczby zamówień. Bardzo często analizując wielkość popytu można zauważyć tendencję zwaną sezonowością, a więc występowanie w pewnych okresach większego zapotrzebowania na ofertę przedsiębiorstwa. Oznacza to, że aby firma mogła zrealizować zamówienia musi więcej produkować. Przy niezmienionym stanie zatrudnienia nie zawsze jest to możliwe do zrealizowania, gdyż pracownicy nie zawsze będą chcieli oraz mieli możliwość pozostawania w pracy w ramach nadgodzin. Nieefektywnym rozwiązaniem jest również zatrudnianie nowych ludzi, gdyż jeżeli jest to tylko okres przejściowy wówczas pojawi się problem co z takim pracownikiem zrobić gdy zamówienie zostanie zrealizowane. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzą firmy zajmujące się „wynajmem” pracowników, czyli inaczej outsourcingiem personalnym. Firma produkcyjna może podpisać umowę na „wypożyczenie” personelu na okres kilku miesięcy bez konieczności jego zatrudniania przez co ogranicza koszty zbyt wysokiego do realnych potrzeb zatrudnienia, a jednocześnie może realizować dodatkowe zlecenia kontrahentów.

Tagi wpisu: , .

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>