search slide
search slide
pages bottom
Porady

Czy grać na giełdzie

Czy grać na giełdzie

Giełda to dla wielu osób czarna magia, która od lat kusi wszystkich poszukiwaczy szybkich i dobrych pieniędzy. Wiadomo, że na giełdzie można dobrze zarobić, ale pojawia się pytanie, czy warto grać i ryzykować. Jeśli nie mamy żadnego doświadczenia nigdy nie ryzykujmy wszystkich oszczędności, na giełdzie grajmy tym, co mamy. Nigdy nie inwestujemy pieniędzy, które mogą okazać się niezbędne. Jeśli zależy nam na zysku musimy zapoznać giełdę, a najlepiej poradzić się specjalisty. Musimy jednak zauważyć, że giełda wygląda teraz niezbyt stabilnie. Oczywiście dl 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at admin@ogicom.pl to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.