search slide
search slide
pages bottom

Czynniki, które wpływają na rozwój kariery zawodowej każdego człowieka

Czynniki, które wpływają na rozwój kariery zawodowej każdego człowieka

Badania, jakie zostały przeprowadzone na temat rozwoju zawodowego człowieka stwierdzają, że chcąc wymienić czynniki, jakie mają wpływ na rozwój, po prostu się nie da. Nie ma jednoznacznych wyników, które pokazałaby, jakie czynniki są za rozwój odpowiedzialne. Jak się okazuje rozwój kariery zawodowej jest bezsprzecznie powiązany z indywidualnym z życiem i rozwojem danej jednostki. Zależy on od momentu życia, w jakim akurat znajduje się dany pracownik. Wiadomo oczywiście, że żeby nie było tak ławo stworzono kilka teorii, które próbują wyjaśnić proces, w jakim udaje si danej jednostce podejmować decyzje związane z jej rozwojem zawodowym. Wczytując się w literaturę natkniemy się na dwa nurty, które pokazują, jak jednostka wybiera swoją ścieżkę zawodową. Jedna z nich przedstawia schemat, który jest oparty na osobowości danej jednostki, jej odczuciach i potrzebach, jak również umiejętnościach wykonywania określonych prac. Inna teoria mówi, że nasz rozwój zawodowy określony jest od etapu kariery na jakim się akurat znajdujemy.

Tagi wpisu: , .

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>