search slide
search slide
pages bottom

Proces doskonalenia pracowników – ważny dla biznesu

Proces doskonalenia pracowników – ważny dla biznesu

Proces doskonalenia oraz rozwoju każdego pracownika jest obecnie postrzegany, jako podstawowa inwestycja w każdym przedsiębiorstwie. Jest to główny motyw oraz instrument, jakim dąży się do poprawy dotychczasowej efektywności i kształtowania potencjału strategicznego. Taki rozwój ma za zadanie scalenie w sobie ogólnych celów przedsiębiorstwa, jak również indywidualnych potrzeb każdego członka organizacji. Jest to bardzo ważne, ponieważ właścicielowi powinno zależeć przede wszystkim na rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Problemem od zawsze jest podmiot zainteresowania rozwojem w teorii i praktyce, w szczególności kiedy dojdziemy do momentu ukształtowania się funkcji personalnej. Podejście przedsiębiorców do kwestii doskonalenia zasobów ludzkich kiedyś było bardzo słabe, jednak można zauważyć, że ostatnio bardzo się zmieniło. Okazuje się, że ę wraz ze zmianą otoczenia organizacji, jak również z coraz większym stopniem komplikacji wewnętrznych procesów i struktur doskonalenie zawodowe pracowników jest konieczne.

Tagi wpisu: , .

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>