search slide
search slide
pages bottom

Skutecznie funkcjonowanie coachingu w przedsiębiorstwie

Skutecznie funkcjonowanie coachingu w przedsiębiorstwie

Coaching jest procesem dość nowym, który w ostatnich latach skutecznie próbuje wprowadzić wiele firm. Słowo to pochodzi z języka angielskiego, ponieważ w naszym ojczystym nie można było znaleźć jednego, które skutecznie definiowałoby ten proces. Dzięki temu procesowi kierownik może przekazać swoim pracownikom wiedzę, jaką posiada, być ich mentorem i pomocnikiem w rozwoju. Skuteczne funkcjonowanie coachingu, jako procesu, który ma na celu pomoc w rozwoju najlepszych pracowników w organizacji, wymaga niestety poprawnego przebiegu jego etapów. Ważne, aby wszystkie etapy przebiegły poprawnie, ponieważ pominięcie któregoś z nich albo skupienie się tylko na wybranych (istotnych dla danego przedsiębiorstwa) może doprowadzić do niepotrzebnego zamieszania i niedoskonałych wyników. Każdy, kto chce wprowadzić coaching w swojej firmie powinien wiedzieć, że posiada on cztery etapy: uświadomienie, planowanie pod kątem odpowiedzialności, realizacja planu z uwzględnieniem stylów, technik i umiejętności oraz ocenę wyników.

Tagi wpisu: , .

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>