search slide
search slide
pages bottom

Skutecznie funkcjonowanie coachingu w przedsiębiorstwie

Skutecznie funkcjonowanie coachingu w przedsiębiorstwie

Coaching jest procesem dość nowym, który w ostatnich latach skutecznie próbuje wprowadzić wiele firm. Słowo to pochodzi z języka angielskiego, ponieważ w naszym ojczystym nie można było znaleźć jednego, które skutecznie definiowałoby ten proces. Dzięki temu procesowi kierownik może przekazać swoim pracownikom wiedzę, jaką posiada, być ich mentorem i pomocnikiem w rozwoju. Skuteczne funkcjonowanie coachingu, jako procesu, który ma na celu pomoc w rozwoju najlepszych pracowników w organizacji, wymaga niestety poprawnego przebiegu jego etapów. Ważne, aby wszystkie etapy przebiegły poprawnie, ponieważ pominięcie któregoś z nich albo skupienie się tylko na wybranych (istotnych dla danego przedsiębiorstwa) może doprowadzić do niepotrzebnego zamieszania i niedoskonałych wyników. Każdy, kto chce wprowadzić coaching w swojej firmie powinien wiedzieć, że posiada on cztery etapy: uświadomienie, planowanie pod kątem odpowiedzialności, realizacja planu z uwzględnieniem stylów, technik i umiejętności oraz ocenę wyników.

Idea i proces coachingu oraz jego etapy

Idea i proces coachingu oraz jego etapy

Idea coachingu narodziła się z określenia trenera sportowego, skąd pochodzi również nazwa tego procesu (każdy zapewne wie, że słowo coach oznacza w języku angielskim trenera). Jak się okazuje, szukając polskim języku, mimo ogromnych starań, nie udało się nikomu znaleźć jednego trafnego pojęcia, które mogłoby zdefiniować ten proces, dlatego też posługujemy się określeniem procesu coachingu i postawy coacha. Proces coachingu to nic innego, jak partnerski sposób dzielenia się przez kierownika organizacji wiedzą z jego podwładnymi. Jest to bardzo ważne, aby kierownik przekazywał swoim podwładnym cenne informacje. Coaching zazwyczaj służy każdej organizacji do rozwijania posiadanej już przez jej pracownika wiedzy, która pozwoli mu na zwiększenie efektywności jego działań. Zazwyczaj proces ten jest świadomie inspirowany, a co za tym idzie organizowany przez zarząd przedsiębiorstwa, w celu zapewnienia rozwoju jego kadry kierowniczej. Coaching jest coraz częściej wprowadzany do firm, pomimo tego, że te, które istnieją od lat i nie było w nich zmian często się buntują.