search slide
search slide
pages bottom

Dotacje unijne szansą na pozyskanie bezzwrotnego kapitału

Dotacje unijne szansą na pozyskanie bezzwrotnego kapitału

Wejście Polski do Unii Europejskiej pozwoliło wielu przedsiębiorcom na skorzystanie z bezzwrotnej pomocy finansowej na prowadzenie działalności gospodarczej. Przyznawane środki finansowe mogły być przeznaczone na założenie firmy, modernizację sprzętu biurowego, parku maszynowego oraz na szkolenia pracowników. Do tej pory w ramach przyznanej pomocy z funduszy unijnych realizowanych było kilkanaście programów, które skierowane były do najbardziej potrzebujących sektorów gospodarki. Uzyskane środki pozwoliły na zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw bez konieczności zaciągnięcia kosztownych kredytów. Dużym plusem dotacji unijnych jest ich bezzwrotny charakter, co oznacza, że jeżeli beneficjent dofinansowania dotrzyma wszystkich warunków umowy, nie musi zwracać pozyskanych środków. Jednak jeżeli uzyskane pieniądze zostaną przeznaczone na inne cele niż przewidziane zapisami umowy, wówczas wymagany jest natychmiastowy zwrot kwoty dofinansowania, ponadto przedsiębiorca będzie musiał zapłacić karę.