search slide
search slide
pages bottom

Capital venture – co to właściwie jest?

Capital venture – co to właściwie jest?

Na rynku występuje wiele form dofinansowania działalności gospodarczej, a jedną z najbardziej efektywnych pozwalających na bezzwrotne pozyskanie kapitału jest capital venture. Jest to rodzaj funduszu z którego pokrywane są potrzeby finansowe przedsiębiorstw, które rokują dużą rentowność w przyszłych okresach, natomiast na starcie wymagają znacznego dofinansowania. Cechą charakterystyczną pomysłów, które uzyskują dofinansowanie jest wysokie ryzyko oraz powiązanie z nowymi technologiami oraz trendami. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby nawiązać współpracę z funduszem capital venture muszą przesłać swój pomysł wraz z biznesplanem i poczekać na ocenę ze strony profesjonalnych analityków oraz ekonomistów. Gdy zostanie udzielona pozytywna odpowiedź wówczas oprócz samego dofinansowania firma może również liczyć na fachową pomoc w zakresie zarządzania oraz finansów. Udzielane w ten sposób wsparcie jest bezzwrotne jednak trzeba pamiętać, że fundusz capital venture staje się współwłaścicielem firmy i bierze czynny udział w podejmowaniu najważniejszych decyzji.

Zarządzanie finansami w firmie

Zarządzanie finansami w firmie

Zarządzanie finansami w firmie stanowi duże wyzwanie, jednak jeżeli jest ono dokonywane sprawnie oraz efektywnie przyczynia się w dużej mierze do sukcesu przedsiębiorstwa na rynku. Podstawową zasadą jest podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelne informacje, a także przewidywanie konsekwencji potencjalnych działań. Choć wydaje się to banalne, to w skomplikowanej rzeczywistości gospodarczej nie zawsze jest proste do zrealizowania. Aby firma wiedziała, czy opłacalne będzie podjęcie kolejnej inwestycji musi wziąć pod uwagę takie kwestie jak plany przedsiębiorstw konkurencyjnych, a także gusta konsumentów, a więc czy produkt rzeczywiście spodoba się odbiorcom. Nie zawsze jednak są to dane łatwe do pozyskania, dlatego też kalkulacja finansowa w dużej mierze opiera się na niepewności oraz ryzyku. Ważne jest także źródło finansowania inwestycji, ponieważ firma może korzystać z wypracowanego przez siebie zysku lub przeznaczyć go na wypłatę dywidendy, a działalność inwestycyjną finansować na przykład z kredytu bankowego.