search slide
search slide
pages bottom

Capital venture – co to właściwie jest?

Capital venture – co to właściwie jest?

Na rynku występuje wiele form dofinansowania działalności gospodarczej, a jedną z najbardziej efektywnych pozwalających na bezzwrotne pozyskanie kapitału jest capital venture. Jest to rodzaj funduszu z którego pokrywane są potrzeby finansowe przedsiębiorstw, które rokują dużą rentowność w przyszłych okresach, natomiast na starcie wymagają znacznego dofinansowania. Cechą charakterystyczną pomysłów, które uzyskują dofinansowanie jest wysokie ryzyko oraz powiązanie z nowymi technologiami oraz trendami. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby nawiązać współpracę z funduszem capital venture muszą przesłać swój pomysł wraz z biznesplanem i poczekać na ocenę ze strony profesjonalnych analityków oraz ekonomistów. Gdy zostanie udzielona pozytywna odpowiedź wówczas oprócz samego dofinansowania firma może również liczyć na fachową pomoc w zakresie zarządzania oraz finansów. Udzielane w ten sposób wsparcie jest bezzwrotne jednak trzeba pamiętać, że fundusz capital venture staje się współwłaścicielem firmy i bierze czynny udział w podejmowaniu najważniejszych decyzji.