search slide
search slide
pages bottom

Podział kariery zawodowej

Podział kariery zawodowej

Kariera zawodowa jest etapem, który tak naprawdę obejmuje większość życia człowieka. Z reguły ni zdajemy sobie z tego sprawy. Mamy w głowach, że po okresie szkoły musimy podjąć pracę, żeby utrzymać siebie i rodzinę, przepracować ileś lat i odejść spokojnie na emeryturę. Nie zastanawiamy się nad tym, czy ten czas dzieli się na jakieś okresy, których musimy przestrzegać, czy też nie. Jak się okazuje wielu uczonych podzieliło ten okres na specjalne etapy, których musimy przestrzegać, jeżeli chcemy dojść do sukcesu. Niejaki Shein podzieli karierę zawodową aż na dziewięć podstawowych etapów. Dodatkowym etapem, jaki wydzielił jest etap treningu osobowego, który połączony jest wraz z tym, który mówi o wejściu w świat pracy. Czas ten to przede wszystkim nauka bycia pracownikiem. Innym etapem, który został wyodrębniony przez tego człowieka jest pełne członkostwo we wczesnej karierze. Etap ten zaczyna się już od 17 roku życia. Okazuje się, że pomimo tego, że młody człowiek jeszcze się uczy musi już wtedy być w pełni świadom środowiska pracy.