search slide
search slide
pages bottom

Rozwój zawodowy częścią biznesu

Rozwój zawodowy częścią biznesu

Rozwój zawodowy powinien być ważny nie tylko dla każdego pracownika, ale również dla organizacji, w której on pracuje. Dlaczego? To bardzo proste – gospodarka nasza tak szybko się rozwija, że jeżeli przedsiębiorstwo chce nadążyć za innymi, to musi się rozwijać, a co za tym idzie – musi mieć pracownika, który również będzie na tym samym etapie, co ono. Po co szukać nowych, kiedy można wyszkolić tych, których już mamy. Po to jest właśnie potrzebny rozwój zawodowy. Każdy pracownik ma do tego prawo, aby się rozwijać. Dlatego też przedsiębiorstwa powinny umożliwić im rozwój. Wiążą się one często z „wyjściem pracownika” poza struktury firmy, jednak często zdarza się, że takie szkolenia odbywają się we wszystkich kierunkach w ramach jej struktury. Działania coachingowe (czyli nowy rodzaj szkolenia zawodowego) sprowadzają się do obserwacji każdego pracownika. Ma to na celu wychwycenie jego wszystkich kompetencji, które później zostaną przekazane zarządowi. Razem z całym wywiadem zostaje również przekazana wiadomość o gotowości podopiecznego do przemieszczenia, a co za tym idzie – do przejścia na inne stanowisko.

Podział kariery zawodowej na etapy

Podział kariery zawodowej na etapy

Jak się okazuje życie zawodowe człowieka nie jest wcale tak łatwe, jakby się wydawało. Mówiąc „kariera zawodowa” każdy ma w głowie okres od pierwszej pracy do emerytury. I ta naprawdę nikt nie jest w błędzie. Jednak zagłębiając się dalej okaże się, że kariera zawodowa wcale nie jest taka prosta, jakby się wydawało. Podzielono ją na kilka etapów, które powinien znać każdy człowiek. Pierwszy z nich to przygotowanie do pracy. Każdy młody człowiek zastanawia się do 15 roku życia co chce w życiu robić. Każdy człowiek po tym okresie przechodzi do początku kariery, na który składa się pierwsza praca. Trwa on od 18 do 35 roku życia. Kolejny etap, to stadium próby, czyli inaczej mówiąc jest to zdobywanie osiągnięć w pracy. Faza ta trwa od 18 do 34 roku życia i trwa do 30 – 45 roku życia. Czwartym etapem jest środkowa kariera, czyli tzw. faza stabilizacji, uspokojenia i stagnacji, a zarazem utrzymania dotychczasowych osiągnięć. Faza ta kończy się w wieku 64 lat przeciętnego człowieka, czyli tuż przed emeryturą.

Czynniki, które wpływają na rozwój kariery zawodowej każdego człowieka

Czynniki, które wpływają na rozwój kariery zawodowej każdego człowieka

Badania, jakie zostały przeprowadzone na temat rozwoju zawodowego człowieka stwierdzają, że chcąc wymienić czynniki, jakie mają wpływ na rozwój, po prostu się nie da. Nie ma jednoznacznych wyników, które pokazałaby, jakie czynniki są za rozwój odpowiedzialne. Jak się okazuje rozwój kariery zawodowej jest bezsprzecznie powiązany z indywidualnym z życiem i rozwojem danej jednostki. Zależy on od momentu życia, w jakim akurat znajduje się dany pracownik. Wiadomo oczywiście, że żeby nie było tak ławo stworzono kilka teorii, które próbują wyjaśnić proces, w jakim udaje si danej jednostce podejmować decyzje związane z jej rozwojem zawodowym. Wczytując się w literaturę natkniemy się na dwa nurty, które pokazują, jak jednostka wybiera swoją ścieżkę zawodową. Jedna z nich przedstawia schemat, który jest oparty na osobowości danej jednostki, jej odczuciach i potrzebach, jak również umiejętnościach wykonywania określonych prac. Inna teoria mówi, że nasz rozwój zawodowy określony jest od etapu kariery na jakim się akurat znajdujemy.