search slide
search slide
pages bottom

Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce

Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce

Małe i średnie przedsiębiorstwa pomimo zatrudniania niewielkiej liczby osób są dla gospodarki bardzo ważne, gdyż to właśnie na ich działalności opiera się jej dobrobyt. Sektor MSP posiada niezwykle duży wkład w kształtowanie Produktu Krajowego Brutto, pozwala również na zmniejszenie bezrobocia oraz wzrost dochodów społeczeństwa. Jedno małe przedsiębiorstwo nie wnosi wielkich zmian, lecz wszystkie razem mają bardzo duży wpływ, zwłaszcza, ze w skali krajowej stanowią one aż 98% ogółu firm działających na terenie Polski. Dlatego też coraz więcej programów rządowych jak również pochodzących z Unii Europejskiej jest skierowanych na pomoc dla małych i średnich firm. Ich sprawne działanie pomaga nie tylko na poprawę najważniejszych wskaźników makroekonomicznych, lecz również na wzbogacenie lokalnej społeczności oraz walkę z ubóstwem. Niestety siła przebicia nowopowstałych firm z sektora MSP jest bardzo niska, dlatego też warto, aby przedsiębiorcy chętniej korzystali z usług doradczych wyspecjalizowanych firm zajmujących się doradztwem biznesowym.