search slide
search slide
pages bottom

Idea i proces coachingu oraz jego etapy

Idea i proces coachingu oraz jego etapy

Idea coachingu narodziła się z określenia trenera sportowego, skąd pochodzi również nazwa tego procesu (każdy zapewne wie, że słowo coach oznacza w języku angielskim trenera). Jak się okazuje, szukając polskim języku, mimo ogromnych starań, nie udało się nikomu znaleźć jednego trafnego pojęcia, które mogłoby zdefiniować ten proces, dlatego też posługujemy się określeniem procesu coachingu i postawy coacha. Proces coachingu to nic innego, jak partnerski sposób dzielenia się przez kierownika organizacji wiedzą z jego podwładnymi. Jest to bardzo ważne, aby kierownik przekazywał swoim podwładnym cenne informacje. Coaching zazwyczaj służy każdej organizacji do rozwijania posiadanej już przez jej pracownika wiedzy, która pozwoli mu na zwiększenie efektywności jego działań. Zazwyczaj proces ten jest świadomie inspirowany, a co za tym idzie organizowany przez zarząd przedsiębiorstwa, w celu zapewnienia rozwoju jego kadry kierowniczej. Coaching jest coraz częściej wprowadzany do firm, pomimo tego, że te, które istnieją od lat i nie było w nich zmian często się buntują.