search slide
search slide
pages bottom

Formy doskonalenia zawodowego

Formy doskonalenia zawodowego

Każdy powinien wiedzieć, że to, że dostał wymarzoną posadę w dużym przedsiębiorstwie nie zwalnia go z tego, aby ciągle się uczyć i doskonalić. Okazuje się bowiem, że świat i gospodarka zmieniają się tak szybko, że każdy pracownik powinien ciągle doskonalić swoje umiejętności. Dlatego też stworzono specjalne formy doskonalenia zawodowego, które pomagają nam doszkalać się przez cały czas. Oprócz klasycznych szkoleń, jakie firma może zapewnić pracownikowi, do form doskonalenia zawodowego można również zaliczyć m.in.: rotację zadań, szkolenia w trakcie pracy, coaching. Szkoleniem w trakcie pracy nazywamy określony przebieg nauki, którą przyjmujemy w czasie normalnego dnia roboczego, w czasie kiedy pracownik wykonuje jego codzienne obowiązki na danym stanowisku pracy. Coaching jest nową metodą indywidualnego rozwoju pracownika, która stosowana jest od niedawna w przedsiębiorstwach. W procesie zarządzania rozwojem zawodowym pracownika niektóre działania są praktycznie zorientowane na pozyskanie u jednostki umiejętności, które są konieczne do wykonania zaplanowanych dla przyszłych stanowisk pracy zadań.