Czym jest spółka partnerska?

Termin spółka partnerska odnosi się do podmiotu gospodarczego, jaki związany jest z realizacją działalności nawiązującej stricte do spółki osobowej w swym charakterze. Generalnie rzecz biorąc, pojęcie formalne spółka partnerska istnieje w naszym krajowym systemie prawnym od początku stycznia 2001 roku, kiedy to ten termin został tam formalnie uwzględniony i oficjalnie wprowadzony. Wszystko to miało natomiast miejsce za sprawą ustawy Kodeks spółek handlowych pochodzącej z dnia piętnastego września 2000 roku.
Ogólnie rzecz biorąc, aby można było jakiś podmiot przedsiębiorczy, gospodarczy uznać za typową spółkę partnerską, musi ona mieć jak wskazuje na to już samo jej nazewnictwo- określonych partnerów, czyli wspólników, którzy decydują się działać wspólnie. W ten sposób jest to na przykład szansa na zjednoczenie się pod jednym wspólnym szyldem paru osób wykonujących tak zwane wolne zawody. W ten sposób tworzą oni jeden określony podmiot przedsiębiorczy zrzeszający ich wszystkich jednocześnie.

Nie ma natomiast możliwości, o czym warto wspomnieć, aby istniał twór gospodarczy określany formalnie jako spółka partnerska, kiedy nie ma w niej partnerów, a więc wspólników, którzy cechowaliby się realizacją zawodu nie będącego uwzględnianym jako tak zwany wolny zawód. Nie ma mowy jednocześnie i o tym, żeby działalność gospodarcza realizowana przez wspólników spółki partnerskiej opierała się przykładowo na działalności o charakterze produkcyjnym, czy też na przykład handlowym. Zawsze musi być to jakaś wybrana forma zawodu wolnego. Oficjalnie wspólników takiego podmiotu określa się partnerami, stąd też i charakterystyczne nazewnictwo opisywanego typu spółki.
Wpis zawdzięczamy: