Jakie cechy wyróżniają spółkę partnerską?

Kiedy pada hasło spółka partnerska, generalnie rzecz biorąc skojarzenie jest chyba oczywiste i jasne- muszą być wspólnicy, oficjalnie zwani partnerami, wchodzącymi w skład jednego określonego tworu gospodarczego zwanego podmiotem gospodarczym, czyli inaczej tytułową spółką partnerską. W gruncie rzeczy i w wielkim skrócie sprawę ujmując, jak najbardziej o to chodzi, ale z funkcjonowaniem szeroko rozumianej formy działalności jaką jest wspomniana spółka partnerska jest związanych jeszcze wiele innych, różnorodnych cech, o których przekażemy więcej informacji w dalszych fragmentach naszego niniejszego poradnika wirtualnego.
Zacznijmy od tego, że termin spółka partnerska zawsze musi odnosić się do osób wykonujących jakiś wolny zawód. Nie jest bowiem w sensie, polityce i normach prawnych obowiązujących w naszym kraju dopuszczalne, aby w skład spółki partnerskiej wchodzili wspólnicy, którzy działają w innym charakterze niż wyżej wspomniana forma działalności opartej na realizacji tradycyjnych wolnych zawodów.

Celem istnienia i funkcjonowania spółki partnerskiej jest bowiem przede wszystkim zrzeszanie w jedną firmę kilku osób działających w tej samej wolnej profesji. Nie zapominajmy jednakże i o tym, czym jest wolny zawód. A mianowicie, nie ma szans prawnego funkcjonowania spółka partnerska, która nie będzie utworzona przez partnerów z wolnym zawodem, a na przykład mająca charakter produkcyjnego czy handlowego podmiotu gospodarczego. Takie są bowiem regulacje prawne występujące w kodeksach prawnych w naszym kraju i nie ma co do tego faktu i wymogu żadnych dopuszczalnych odstępstw.
Wpis zawdzięczamy: