Do popularnych form usług jakie są dzisiaj szeroko dostępne oraz jakie stanowią w zasadzie swego rodzaju podstawę gospodarki zalicza się prowadzenie własnych przedsiębiorstw. Mogą one być oparte na rozlicznych rodzajach form działalności, w tym między innymi wyszczególnia się twór handlowy zwany spółką osobową. Czym się ona cechuje i co wyróżnia ją na tle szeregu innych dostępnych w polskim prawie handlowym podmiotów gospodarczych? Więcej dowiesz się w dalszych fragmentach.
Terminem spółki osobowej określa się przede wszystkim taki podmiot, który w swym funkcjonowaniu bazuje na osobistych, a więc personalnych relacjach wspólników stanowiących zarazem partnerów biznesowych. Warto wiedzieć również, że spółka osobowa dzieli się na szeroki wachlarz rozmaitych innych podkategorii wielorakich innych spółek. A zatem, w obrębie spółki osobowej można mówić przykładowo o również bardzo powszechnie występujących obecnie na rynku handlowym spółkach komandytowych, ale też spółkach jawnych, spółkach partnerskich, spółkach komandytowo-akcyjnych.

Ogólnie rzecz biorąc spółka osobowa bazuje zwłaszcza na więzach osobistych jej partnerów oraz wiążącym się wraz z nimi zaangażowaniu. Musimy wiedzieć także, że w przypadku tego typu działalności zupełnie oddzielnie podchodzi się do poszczególnych wspólników wchodzących w skład spółki, a więc ma to odniesienie tak do kwestii majątkowej, jak i organizacyjnej. Spółki osobowe bazują zwłaszcza na zdolności sądowej a także mają zdolność procesową i to także jest ich cechą wyróżniającą.
Wpis zawdzięczamy: