Do powszechnie występujących na rynku przedsiębiorczym i w polskiej gospodarce, rozmaitych tworów stanowiących podmioty handlowe zalicza się między innymi zyskującą duże rozpowszechnienie na tle szeregu innych podobnych działalności- spółkę jawną. O tym czym się ona wyróżnia oraz na czym się opiera działalność w jej strukturach w praktyce, dowiesz się, czytając dalsze fragmenty naszego niniejszego poradnika wirtualnego.
A zatem, przejdźmy do konkretów. Spółka jawna znana jest pod swym skrótowym określeniu a mianowicie skrót sp.

j. Jest to forma spółki osobowej, jaka wiąże się z realizacja działalności przedsiębiorczej, gospodarczej, jaka bazuje na własnej marce, osobistej firmie, która nie stanowi zarazem tworu będącego równocześnie inną spółką handlową. W ten sposób można stwierdzić, że cechą nadrzędną spółki jawnej jest fakt, iż nie posiada ona osobowości prawnej. Generalnie rzecz biorąc, ma ona jednakże pewien kapitał, na jakim bazuje oczywiście jej funkcjonowanie prawne i tenże kapitał określa się majątkiem, ale jest to suma pieniężna wniesiona na zasadzie wkładów własnych przez uczestników tego tworu gospodarczego. Ponadto, warto także wspomnieć, że owym kapitałem wkładem może być także jakaś forma mienia. Ważne i warte wyróżnienia jest z kolei to, że chodzi tu wyłącznie o takie formy, jakie są nabywane przez spółkę począwszy od okresu jej funkcjonowania, nie wcześniej, więc nie może to być tak jak w przypadku spółki osobowej prywatny majątek należący jeszcze przed założeniem podmiotu gospodarczego do określonego członka spółki.
Wpis zawdzięczamy: