Jak skutecznie chronić swoje prawa jako lokator?

Umowa najmu Podstawowe elementy umowy najmu Podstawowe elementy umowy najmu to: dane najemcy i wynajmującego, adres nieruchomości, okres trwania najmu, wysokość czynszu, zasady opłat za media i inne koszty. Rodzaje umów najmu W zależności od rodzaju nieruchomości, istnieją różne rodzaje umów najmu, takie jak: najem mieszkania, najem lokalu użytkowego, najem domu czy najem działki. Klauzule …